Nowości

Archiwum
 

Podręczniki dla kl. 6ème w Sekcji Polskiej Montaigne na rok szkolny 2015/2016

JĘZYK POLSKI

Podręcznik: A. Klimowicz,Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy V , Warszawa Nowa Era, wyd najnowsze

A. Marcinkiewicz Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń dla klasy V Nowa Era, Warszawa, wyd. najnowsze

D. Chwastniewska, D. Różek : Język polski-nauka o języku dla klasy V szkoły podstawowej, część 1. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, wyd. najnowsze

 

HISTORIA

 1. T. Małkowski,J. Rześniowiecki, Podróże w czasie, podręcznik do kl. VI szkoły podstawowej,Gdańskie Wyd. Oświatowe, (wydanie najnowsze)

 2. Zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika

 3. Atlas historyczny Od starożytności do współczesności dla Szkoły Podstawowej

 

GEOGRAFIA:

Atlas geograficzny «  Przyroda, świat wokół nas » wyd. Demart

 

Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz "Przyroda z pomyslem " kl, 5 cz. 1 Wydawnictwo WsiP, zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika,

 

LEKTURY

 

 1. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

 2. H. Ożogowska, Tajemnica zielonej pieczęci

 3. A. Szklarski, Tomek w krainie kangurów

 

Podręczniki dla kl. 5 ème w Sekcji Polskiej Montaigne

JĘZYK POLSKI

 1. Podręcznik: A. Klimowicz,Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy VI , Warszawa Nowa Era, wyd najnowsze

 2. A. Marcinkiewicz Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI Nowa Era, Warszawa, wyd. najnowsze

 3. P. Borys, A. Halasz Język polski-nauka o języku dla klasy VI szkoły podstawowej, część 1. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, wyd. najnowsze

 

HISTORIA:

 1. T. Małkowski, J. Rześniowiecki, „Podróże w czasie”, podręcznik do kl. I gimn. Gdanskie Wyd. Oświatowe, (wydanie najnowsze)

 2. Zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika

 3. Atlas historyczny Od starożytności do współczesności dla Szkoły Podstawowej (atlas dla wszystkich klas szkoły podstawowej)

 

GEOGRAFIA

Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz "Przyroda z pomysłem " kl. VI cz. 1, Wydawnictwo WSiP

Zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika (cz. 1)

 

LEKTURY

 

 1. M. Musierowicz, Noelka

 2. I. Jurgielewiczowa, Ten obcy

 3. D. Terakowska, Władca Lewawu

 

Podręczniki dla kl. 4 ème w Sekcji Polskiej Montaigne


JĘZYK POLSKI

 

 1. A. Brożek, A. Ciesielska, M. Pulka, D. Zych; Swoimi słowami. Podręcznik,do kształcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania .dla klasy 1 Nowa Era, Warszawa ( wyd. najnowsze)

 2. M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, D. Kopcińska Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami . Kl 1 cz. 1 i 2

 

HISTORIA 

1. Podróże w czasie kl. II gimn. i zeszyt ćwiczeń do tej serii 
2. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika     

 

GEOGRAFIA

Atlas geograficzny dla gimnazjum

 

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz „Planeta Nowa 2”
Podręcznik z płytą CD-ROM do geografii dla klasy drugiej gimnazjum

 

LEKTURY 


H. Sienkiewicz, 
Latarnik 
B. Prus,
 Z legend dawnego Egiptu

A. Fredro, Zemsta
H. Sienkiewicz, 
Krzyżacy (fragmenty)

 

Podręczniki dla kl. 3 ème w Sekcji Polskiej Montaigne

 

JĘZYK POLSKI

 1. A. Brożek A. Ciesielska M. Pulka D. Zych; Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego wraz ze szkołą pisania .Kl 2 Nowa Era, Warszawa ( wyd. najnowsze)

 2. M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz, Swoimi słowami. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami . Kl 2 cz. 1 i 2

 

HISTORIA

 1. 1. Podróże w czasie kl. III gimn. i zeszyt ćwiczeń do tej serii 
  2. Zeszyt ćwiczeń do podręcznika     

GEOGRAFIA

Kontynuacja podręczników z 4ème:

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz, Planeta Nowa 2 Podręcznik do geografii dla gimnazjum

Planeta Nowa 2

Ewa Ćwiklińska, Anna Wawrzkowicz Zeszyt ćwiczeń do geografii dla gimnazjum

atlas geograficzny

 

LEKTURY 

1. A. Mickiewicz, 
Dziady cz. II i IV
2. S. Mrożek, 
Opowiadania

3. A. Kamiński, Kamienie na szaniec

4. J. Słowacki, Balladyna 

Podręczniki dla kl. 2nde w Sekcji Polskiej Montaigne

 

JĘZYK POLSKI   

Podręcznik:
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, 
Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, Klasa I, ( część I i II), WSiP Warszawa , wyd. najnowsze
( I tom obejmuje starożytność - średniowiecze; II tom renesans – oświecenie, preromantyzm) 

LEKTURY

 

 1. H. Sienkiewicz, Quo vadis

 2. J. Parandowski, Mitologia

 3. Sofokles”, Antygona

 4. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie

 5.  W. SzekspirMakbet , Hamlet

 

HISTORIA

 

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski „Zrozumieć przeszłość”cz1. Wydawnictwo Nowa Era

Paweł Klint, Piotr Galik

« Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne” cz 2

Wydawnictwo Nowa Era

 

GEOGRAFIA
 
Podręcznik: 
Geografia dla maturzysty
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 1 ( geografia fizyczna) szkoły ponadgimnazjalne,

oraz

Geografia dla maturzysty
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 3 (geografia Polski podręcznik na dwa lata)

atlas geograficzny do liceum

 

 

Podręczniki dla klasy 1ère   

 

JĘZYK POLSK

 

Podręcznik:
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, 
Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, Klasa I, ( część I i II), WSiP Warszawa , wyd. najnowsze

 

LEKTURY

 

Romantyzm 
A. Mickiewicz,
Konrad Wallenrod

A. Mickiewicz, Dziady cz. III

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz

J. Słowacki, Kordian

Z. Krasiński, Nie-boska komedia (fragmenty) 

 

Pozytywizm

B. Prus, E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, H. Sienkiewicz, Wybór nowel 
B. Prus,
Lalka
H. Sienkiewicz,
Potop  

 

Młoda Polska

 

S. Wyspiański, Wesele 
G. Zapolska,
Moralność pani Dulskiej 

 

 

HISTORIA

 

Paweł Klint, Piotr Galik

 

Piotr Galik Zrozumieć przeszłość Lata 1815–1939 cz 3

Wydawnictwo Nowa Era

Paweł Klint, Piotr Galik

Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne” cz 2

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

GEOGRAFIA

 

Geografia dla maturzysty
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 2 ( geografia społeczno- gospodarcza świata)

atlas geograficzny do liceum (ten sam co w kl. 2)

Dla chętnych : Vademecum maturzysty. Geografia. Wyd. Operon

 

 

Klasa maturalna:   

 

JĘZYK POLSKI


Podręcznik obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, 
Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, Klasa III, ( część I i II), WSiP Warszawa wyd. najnowsze

 

LEKTURY

 1. S. Żeromski, Przedwiośnie

 2. W. Gombrowicz, Ferdydurke

 3. S.I. Witkiewicz, Szewcy

 4. B. Schulz, Sklepy cynamonoweSierpień; Nawiedzenie; Ptaki; Sklepy cynamonowe; Ulica Krokodyli)

 5. Z. Nałkowska, Medaliony

 6. T. Borowski, Opowiadania ( Pożegnanie z Marią; U nas w Auschwitzu; Dzień na Harmenzach; Ludzie, którzy szli; Proszę państwa do gazu)

 7. M. Białoszewski, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego ( fragmenty)

 8. G. Herling- Grudziński, Inny świat

 9. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

 10. T. Różewicz, Kartoteka; Kartoteka rozrzucona

 11. S. Mrożek, Tango; Emigranci

 12. A. Szczypiorski, Początek

 13. R. Kapuściński, Imperium ( fragmenty)

HISTORIA
StanisławRoszak, JarosławKłaczkow
„Poznać przeszłość. Wiek XX”, wyd . Nowa Era

GEOGRAFIA 

Geografia dla maturzysty
Podręcznik. Zakres rozszerzony. Część 2 ( geografia społeczno- gospodarcza świata)

( ta sama książka co w klasie 1)

atlas geograficzny do liceum (ten sam co w kl. 2 i 1)

 

 1. Vademecum maturzysty. Geografia. Wyd. Operon