Nowości

Archiwum
 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SEKCJI  


Kadra pedagogiczna składa się z trzech nauczycieli języka polskiego, dwóch nauczycieli historii i jednego nauczyciela geografii (6 osób). Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczania swoich przedmiotów.
Przydział zajęć w tym roku został również nieco zmieniony, ponieważ wprowadziliśmy nauczanie geografii już na poziomie gimnazjalnym w klasach 6ème i 4ème upodabniając w ten sposób naukę tego przedmiotu do systemu francuskiego, gdzie istnieje on jako historia-geografia.