Nowości

Archiwum
 

W kazdej klasie sa Rodzice zaangazowani w dzilalnosc Stowarzyszenia; jezli maja Panstwo pytania, problemy lub chcieli byscie Panstwo zglosic swoje opinie, wnioski - prosimy o kontakt z czlonkami zarzadu lub reprezentatami rodzicow przy Strowarzyszeniu. 

Reprezentanci Rodzicow Uczniow z Klas Sekcji Polskiej Montaigne
Klasa Imie Nazwisko Tel. domowy Tel. komorkowy adres e- mail
6ème Dorota SARNKOWSKA 01 70 13 06 22 06 66 20 10 19 dosarki@laposte.net
6ème Dorota SANSAULT 01 53 28 17 47 06 22 76 74 59 dsansault@free.fr
6ème Barbara JACEK 01 42 39 14 70 06 50 13 92 63 a.b-sledzionajac@voilà.fr
5ème
TUNSI
06 16 60 60 53 bladek.ilona@neuf.fr
5ème
BERTRAND 01 48 34 46 43 06 72 11 15 12 thomas.bertrand@laposte.net
4ème Janina STROJEK
06 60 13 68 65
strojek.tadeusz@neuf.fr
4ème Marcin SROKA 09 51 51 21 80 06 29 69 49 21 marcin.sroka@hotmail.com
4ème Janina WIATRZYK 01 72 38 32 37 06 78 28 65 81 wiatrzyk@yahoo.fr
3ème Danuta ZAMOJSKA 01 46 82 38 59

2nd- Danuta ZAMOJSKA 01 46 82 38 59 06 11 60 23 42 zamojska.danuta@neuf.fr