Nowości

Archiwum
 

Stowarzyszenie RodzicówStowarzyszenia Rodziców Uczniów Sekcji Polskich powstają równocześnie z Sekcjami

Niejednokrotnie grupa Rodziców będących później trzonem Stowarzyszenia inicjowała powstanie Sekcji

Rola Stowarzyszeń jest w każdej Sekcji niezmiernie ważna:

a) wspomagają nauczycieli w organizowaniu imprez, wyjazdów, kolokwiów,

b) współfinansują przedsięwzięcia Sekcji,

c) dokonuja prenumeraty czasopism polskojęzycznych, finansują zakup książek i pomocy naukowych

d) inicjują niejednokrotnie organizację imprez o dużym zasięgu, które przyczyniają się do integracji społeczności polonijnej,

e) załatwiają sprawy finansowo-administracyjne związane z działalnością Sekcji (wynajem sal na imprezy szkolne, honoraria dla artystów itp..)