Nowości

Archiwum
 

Nabór kandydatów na rok szkolny 2015/2016

09-03-2015

SEKCJA POLSKA W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ VI ème)
Ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2015/2016 do klas:

6ème , 5èmè , 4ème i 3ème na poziomie collège’u
oraz do klasy 2nde i 1ère na poziomie liceum.

SEKCJA POLSKA W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ VI ème)
Ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2015/2016 do klas:

6ème , 5èmè , 4ème i 3ème na poziomie collège’u
oraz do klasy 2nde i 1ère na poziomie liceum.

 

Termin składania dokumentów : do 31 marca 2015 r.

 

Teczka ucznia powinna zawierać:

1) podanie skierowane do Pani Prowizor Isabelle BOURHIS z wyraźnym określeniem poziomu, na który kandyduje uczeń,

2) kopie wyników nauczania w szkole francuskiej z poprzedniego roku oraz dwóch trymestrów roku bieżącego,

3) trzy koperty zwrotne ze znaczkami,

4) informacje o poziomie znajomości języka polskiego,

 

UWAGA! Proszę pamiętać o umieszczeniu na podaniu dokładnego adresu i numerów telefonów kontaktowych!

Egzaminy wstępne (pisemne i ustne z j. polskiego) odbędą się

na początku mają, selekcji dossiers kandydatów dokonuje administracja francuska i to ona informuje pod koniec czerwca rodziny zainteresowanych o przyjęciu lub odrzuceniu podania.