Nowości

Archiwum
 

Nabór kandydatów na rok szkolny 2014/2015

13-02-2014

SEKCJA POLSKA W LICEUM MONTAIGNE (PARYŻ VI ème)

Ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2014/2015 do klas:

6ème, 5èmè, 4ème i 3ème na poziomie collège’u oraz do klasy 2nde i 1ère na poziomie liceum.

SEKCJA POLSKA W LICEUM MONTAIGNE (PARYVI ème)

Ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2014/2015 do klas:

6ème, 5èmè, 4ème i 3ème na poziomie collège’u oraz do klasy 2nde i 1ère na poziomie liceum.

Termin składania dokumentów : do 31 marca 2014 r.

Teczka ucznia powinna zawiera:

  1. 1)  podanie skierowane do Pani Prowizor Isabelle BOURHIS

    z wyranym okreleniem poziomu, na który kandyduje uczeń,

  2. 2)  kopie wyników nauczania w szkole francuskiej z poprzedniego

    roku oraz dwóch trymestrów roku bieżącego,

  3. 3)  trzy koperty zwrotne ze znaczkami,

  4. 4)  informacje o poziomie znajomości języka polskiego.

UWAGA!
Prosimy
pamiętać o umieszczeniu na podaniu dokładnego adresu

i numerów telefonów kontaktowych!

Egzaminy wstępne (pisemne i ustne z j. polskiego) odbędą się w połowie maja po uprzedniej selekcji dossiers kandydatw.